Friday, August 28, 2009

Pengajaran Guru Berdasarkan Alat Bantu Mengajar


Guru-guru skeolah boleh menggunakan alat bantu mengajar untuk pengajaran dalam kelas kerana alat-alat tersebut  boleh membantu pembelajaran murid-murid. Selain itu, murid-murid juga boleh menumpukan perhatian semasa P&P dijalankan. Gambar-gambar tersebut merupakan Alat Bantu Mengajar yang dihasilkan oleh Guru Pelatih IPGM Kampus Kota Bharu Opsyen BM/PJ/PSV.

No comments: